O projektu

S projektom rEUral Europe želimo na zabaven in poučen način državljanom približati EU, vzbuditi zanimanje za delovanje evropske parlamentarne demokracije, poglobiti veščine aktivnega državljanstva ter spodbuditi razmišljanje o aktualnih evropskih tematikah.

Projekt izvaja IPM Inštitut v sodelovanju z Mrežo Mama in mladinskimi centri. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega parlamenta.

IPM Inštitut je nevladna, neprofitna in apolitična organizacija, katere namen je preučevati, raziskovati, izobraževati in aplikativno delovati na področju politike, demokracije in aktivnega državljanstva. V okviru Inštituta deluje tudi neodvisni medij Homopolitikus, z namenom ozaveščanja o aktualnih družbeno-političnih temah.

 

 

 

Mladinska mreža MaMa je nacionalna mrežna organizacija, ki združuje in zastopa organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov v Sloveniji. Njen glavni namen je povezati mladinske centre in zastopati njihove interese v odnostu do vladnega sektorja.

 

 

Stopi v kontakt z nami

 

Elektronski naslov

Spletna stran

www.ipm-institut.si

Glavna pisarna

Dunajska cesta 106

Glavna pisarna

Dunajska cesta 106