Od vojne do miru

Od začetka evropskih integracij smo skupaj dosegli veliko in kljub različnosti držav zgradili Unijo, ki temelji na miru, skupnih institucijah in vrednotah. Dokazali smo, da se lahko s sodelovanjem in solidarnostjo zoperstavimo različnim izzivom in še naprej gradimo bolj odprto, vključujočo in demokratično Evropsko unijo.

Sprehodi se po poti glavnih mejnikov evropske poti in spoznaj pomembne dosežke, ki smo jih dosegli čez leta.

1945

Konec druge svetovne vojne

 • Druga svetovna vojna je potekala v letih od 1939 do 1945, za seboj pa je na evropskih tleh pustila razdejanje in uničenje. Začetek evropskega povezovanja je temeljil na želji narediti konec pogostim in krvavim vojnam med sosednjimi državami ter na gospodarski obnovitvi celine.
1950

Schumanov načrt

 • 9. maja 1950 je takratni francoski zunanji minister Robert Schuman predstavil deklaracijo, v kateri je predlagal ustanovitev evropske skupnosti za premog in jeklo. Za povezovanje Evrope so bili ključni povojni odnosi med Francijo in Nemčijo ter ideja o sodelovanju na podlagi skupnega nadzora nad premogovno in jeklarsko industrijo, ki sta bili tedaj steber gospodarske moči in razvoja.
  1951

  Evropska skupnost za premog in jeklo

  • Da bi preprečile ponovno prelivanje krvi, je šest evropskih držav – Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nemčija in Nizozemska – podpisalo pariško pogodbo in že naslednje leto ustanovilo evropsko skupnost za premog in jeklo. S tem so zagotovile nadzor nad premogovno in jeklarsko industrijo ter onemogočile skrivno oboroževanje držav.
  1957

  Evropska gospodarska skupnost in Euratom

  • Gospodarsko sodelovanje so države poglobile leta 1957, ko so podpisale Rimsko pogodbo in na podlagi te ustanovile Evropsko gospodarsko skupnost in Evropsko skupnost za jedrsko energijo (Euratom).
  1965

  Pogodba o združitvi

  • Pogodba je združila izvršilne organe treh skupnosti – evropske skupnosti za premog in jeklo (Visoka oblast ESPJ), evropske gospodarske skupnosti (komisija EGS) in Euratoma (komisija).
  1968

  Začetek delovanja carinske unije

  • Carinska unija je bila opredeljena že v Rimski pogodbi, uresničena pa nekaj let kasneje. Leta 1968 je šest ustanovnih držav odpravilo carinske dajatve na mejah, kar je postavilo temelje k temu, da je EU postala največje trgovinsko območje na svetu. To je eden večjih dosežkov EU.
  1973

  Prva širitev

  • Evropska skupnost se poveča iz šest na devet evropskih držav. Pridružile so se ji Danska, Irska in Združeno kraljestvo (leta 2020 izstopi).
  1979

  Prve neposredne volitve v Evropski parlament

  • Državljani so leta 1979 prvič neposredno volili svoje predstavnike v Evropski parlament, ki je edina neposredno izvoljena institucija Evropske unije. Od takrat je potekalo že 8 neposrednih volitev.
  1981

  Druga širitev

  • Evropski skupnosti se je leta 1981 pridruži Grčija.
  1986

  Enotni evropski akt in tretja širitev

  • Podpis Enotnega evropskega akta je bil pomemben korak v nadaljevanju evropskega združevanja, ki je odpravil še preostale ovire na področju proste trgovine. Istega leta sta se Evropskim skupnostim pridružili tudi Španija in Portugalska.
  1992

  Maastrichtska pogodba

  • Pogodba o Evropski uniji ali Maastrichtska pogodba je bila podpisana leta 1992, v veljavo pa je stopila leta 1993. S podpisom pogodbe so države gospodarsko sodelovanje razširile  tudi na politično. Evropske skupnosti so se preimenovale v Evropsko unijo.
  1993

  Enotni trg

  • Vzpostavitev enotnega trga, ki nam omogoča prosto gibanje oseb, prost pretok blaga, storitev in denarja. Državljani lahko študiramo, delamo, nakupujemo, živimo in se upokojimo v katerikoli članici ter imamo dostop do široke ponudbe izdelkov in storitev.
  1995

  Četrta širitev EU

  • Evropski uniji so se pridružile Švedska, Finska in Avstrija. Število članic se je povzpelo na 15.
  1997

  Amsterdamska pogodba

  • Amsterdamska pogodba je nadgradila dosežke Maastrichtske pogodbe in uvedla spremembe, ki so bile potrebne za širitev EU ter tako zagotovila bolj učinkovito delovanje in bolj demokratično Unijo.
  2001

  Pogodba iz Nice

  • Podpisana je bila pogodba iz Nice, ki se je nanašala na reformo institucij, da bi lahko Unija učinkovito delovala po širitvi na 27 držav članic.
  2002

  Uvedba evra

  • Evro je bil v bančni sistem uveden leta 1999, bankovci in kovanci pa so v obtok prišli leta 2002. Danes je evro uradna valuta v 19 državah članicah, tako imenovanem evroobmočju.
  2004

  Peta širitev (največja do zdaj)

  • EU se je leta 2004 pridružilo deset novih držav – Ciper, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija. To je bila največja širitev do zdaj.
  2007

  Lizbonska pogodba

  • Voditelji držav podpišejo Lizbonsko pogodbo, ki je stopila v veljavo 1. decembra 2009. Pogodba ureja obseg in način delovanja Evropske unije ter je prinesla številne spremembe – ukinjena je bila tristebrna struktura, Evropski parlament je dobil več pristojnosti, uvedena je bila državljanska pobuda itd.
  2012

  Nobelova nagrada za mir

  • Leta 2012 je EU prejela Nobelovo nagrado za prizadevanja za mir, spravo, demokracijo in človekove pravice v Evropi. Ta čast jo je doletela kot prvo skupino držav na svetu.
  2020

  Združeno kraljestvo uradno zapusti EU

  • Državljani Združenega kraljestva so na referendumu leta 2016 izglasovali izstop iz EU in leta 2020 EU tudi uradno zapustili. V tem letu se je EU spopadla tudi s pandemijo covida-19, ki je močno zaznamoval življenja evropskih državljanov ter poudarila pomen solidarnosti in sodelovanja med državami članicami.
  2021

  Danes