Simboli EU

Simboli so pomemben povezovalni dejavnik vsake države in skupnosti. Evropska unija ima pet simbolov – zastavo, himno, skupno geslo, enotno valuto in svoj dan.

Evropska zastava  je najbolj prepoznaven simbol EU. Na modri podlagi je v krogu razporejenih 12 zlatih zvezd, ki ponazarjajo enotnost, solidarnost in sožitje narodov Evrope. Število 12 velja za tradicionalen simbol popolnosti, celovitosti in enotnosti. Modra zastava z zlatimi zvezdami je postala zastava EU leta 1986.

Evropska zastava  je najbolj prepoznaven simbol EU. Na modri podlagi je v krogu razporejenih 12 zlatih zvezd, ki ponazarjajo enotnost, solidarnost in sožitje narodov Evrope. Število 12 velja za tradicionalen simbol popolnosti, celovitosti in enotnosti. Modra zastava z zlatimi zvezdami je postala zastava EU leta 1986.

Evropska himna   je Oda radosti in temelji na deveti simfoniji Ludwiga van Beethovna. Himna nima besedila in je instrumentalna. Poudarja skupne vrednote in ne nadomešča državnih himn EU. Z univerzalnim jezikom glasbe himna izraža evropske ideale svobode, miru in solidarnosti.

Dan Evrope  praznujemo 9. maja, ko obeležujemo mir in enotnost. Na ta dan leta 1950 je tedanji francoski zunanji minister Robert Schumann predstavil prvo izvedljivo idejo evropskega povezovanja.

Dan Evrope  praznujemo 9. maja, ko obeležujemo mir in enotnost. Na ta dan leta 1950 je tedanji francoski zunanji minister Robert Shumann predstavil prvo izvedljivo idejo evropskega povezovanja.

Slogan EU  se glasi »združena v raznolikosti« in poudarja različnost kultur, jezikov in tradicij držav članic ter predstavlja bistvo vrednot EU. Uporabljati se je začel leta 2000.

Vrednote EU

Evropska unija omogoča mir, stabilnost in blaginjo na temelju upoštevanja skupnih vrednot, ki združujejo vse države članice. Čeprav ima vsaka članica svojo kulturo, jezik in tradicijo, si vse delijo enake skupne vrednote, ki jih morajo spoštovati, če želijo biti del Unije.

Človekovo dostojanstvo

Enakost

Svoboda

Pravna država

Demokracija

Človekove pravice